DE DIGITALE SOCIALE KAART VAN DE IJMOND IS VERNIEUWD

IJMOND | De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben samengewerkt aan een nieuwe website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties die werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen: het Sociaal Domein. Deze website is gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers.

Organisaties in het Sociaal Domein

Op de nieuwe website kunt u als inwoner van Beverwijk, Heemskerk of Velsen zelfstandig uw weg vinden naar organisaties in het Sociaal Domein. U vindt er bijvoorbeeld informatie over zorg en ondersteuning, opvoeding en gezin, gezond blijven of wonen en huishouden. Op de bijhorende Sociale Kaart staan organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente en de regio. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige.

Eigen website voor elke gemeente

De drie IJmondgemeentes hebben ieder een eigen website, www.Beverwijkwijzer.nl, www.Heemskerkwijzer.nl en www.Velsenwijzer.nl. De websites hebben dezelfde uitstraling en kleine inhoudelijke verschillen. De websites gaan 17 mei 2018 online.

Samenwerking

Aan de ontwikkeling van de Sociale Kaart werken professionals, medewerkers vanuit de wijkteams en de IJmond gemeenten samen.