IJmond Bereikbaar Awards voor bedrijfsleven en fietsers

IJMOND | Een breed publiek uit het bedrijfsleven en van overheidsinstanties was donderdag 1 februari aanwezig in het Rabobank IJmond stadion waar IJmond Bereikbaar haar resultaten over de periode 2015-2017 presenteerde. Ook kregen de aanwezigen een toelichting op de plannen voor 2018 en verder. IJmond Bereikbaar gaat verder, met scherpere doelstellingen om de IJmond ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt aan de bereikbaarheid van de regio. De IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven werkten samen aan de doelen van IJmond Bereikbaar: een betere doorstroming van het verkeer in de spits en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit. En het resultaat mag er zijn. Ruim 170 bedrijven hebben een frisse blik geworpen op vervoer van en naar hun bedrijf. Met de fietsstimuleringscampagne ‘Goed op weg’ is onder hun werknemers een actieve fietscommunity ontstaan.

Resultaten

Tijdens het evenement zoomde programmamanager Sophie Zwetsloot in op de behaalde resultaten. “Met de campagne hebben we werkgevers en werknemers in de IJmond bewust gemaakt van de alternatieven voor de auto voor woon-werkverkeer. Elke dag weer maak je de keuze: welk vervoermiddel past mij vandaag het beste. Vaak blijkt dat de fiets te zijn. Je wordt niet allen blij en fit van, maar het bespaart je bovendien geld en vaak ben je nog sneller op je werk ook.” Van de 170 bedrijven hebben ruim 2600 fietsers zich inmiddels aangesloten bij het programma, 1800 fietsers waren voorheen vooral autogebruiker. Met deze aantallen fietsers blijven er wekelijks 4250 auto’s uit de spits. Dit bevorderd de doorstroming die, mede door de huidige economische groei, nog altijd onder druk staat. Na de presentatie ontstond een levendig rondetafelgesprek met onder meer wethouder Ronald Vennik, voorzitter van de OV IJmond Ton van der Scheer en vertegenwoordigers van het IJmondse bedrijfsleven (Pré Wonen, Nova College en Tata Staal).

Winnaars

Niet alleen de bereikbaarheid wint bij de aanpak van IJmond Bereikbaar. Tijdens het evenement mochten vier bedrijven de IJmond Bereikbaar Award in ontvangst nemen. Deze vier, DSE Automatisering, Crown van Gelder, Amazing Wheels en Hunting Energy Services. Zij hebben zich onderscheiden door hun extra inzet om hun fietsende medewerkers, te belonen. Dit doen zij onder meer door het geven van bijvoorbeeld fietskilometervergoeding, actieve deelname aan de IJmond Bereikbaar challenges en extra voorzieningen voor hun fietsers. Bij de award hoort een cheque van € 2000,- te besteden aan een fiets- of vitaliteitsproduct naar keuze, die ten gunste komt van de medewerkers van het bedrijf. Ook kregen drie IJmond Bereikbaar fietsers een individuele prijs. Deze fietsers, Nico Oenen (Etos), Petra Reker (C&D Foods) en Engel Bos (Nova College) waren genomineerd door hun werkgever en ontvingen een cheque van € 500,- te besteden aan fietsproducten.

Subsidie IJmond Bereikbaar voor programma 2018-2021

De komende jaren maakt de fietscampagne nog steeds deel uit van de plannen van IJmond Bereikbaar. De fietsstimuleringsmaatregelen worden uitgebreid met pilots op het gebied van innovatieve oplossingen op fietspaden en de gemeenten maken plannen voor een snelfietsroute.

Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ worden met oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit en emissievrij rijden ook nieuwe elementen toegevoegd. Het betreft maatregelen op het gebied van gedragsverandering, aanleg kleinschalige infra, slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS. De samenwerking tussen de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond, Rijkswaterstaat, Provincie en het bedrijfsleven blijft essentieel.

Resultaten 2015-2017

In het voorjaar van 2015 startten, op initiatief van IJmond Bereikbaar, tien bedrijven een test om werknemers, onder meer met een fietskilometervergoeding, aan te sporen om de auto vaker te laten staan en op de fiets naar het werk te komen. Na de eerste positieve reacties is deze campagne in de hele IJmond uitgerold.

In 2016 is nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat gedurende de renovatie van de Velsertunnel. Daar waar Rijkswaterstaat logischerwijs de (infrastructurele) maatregelen voor de auto en bedrijfsmatig transport verzorgde, legde IJmond Bereikbaar aanvullend de aandacht op alternatief vervoer: de fiets en het OV.

In 2017 lag de nadruk op het structureel gebruik van de fiets en e-bike. IJmond Bereikbaar heeft het bedrijfsleven geïnformeerd over de vele mogelijkheden en regelingen die er zijn om de fiets en e-bike aantrekkelijk(er) te maken. Deelnemende bedrijven kregen hulp bij het invoeren van maatregelen en de fietsers van IJmond Bereikbaar werden met een uitdagend programma gestimuleerd actief te blijven fietsen.

Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam

Onder de noemer Beter Benutten nemen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden tot 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen.