IJmond Bereikbaar blij met extra spitspont en vervolg van mobiliteitsprogramma

IJMOND | IJmond Bereikbaar sluit 2017 met een positief en trots gevoel af. Vandaag is officieel groen licht gegeven voor het behoud van de extra spitspont in 2018 en een vervolg van IJmond Bereikbaar.

Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt aan de bereikbaarheid van de regio. De IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven werkten onder andere via het programma Beter Benutten MRA samen aan de doelen van IJmond Bereikbaar: een betere doorstroming van het verkeer in de spits en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit. En het resultaat mag er zijn. Ruim 170 bedrijven hebben een frisse blik geworpen op vervoer van en naar hun bedrijf. Met de fietsstimuleringscampagne ‘Goed op weg’ is onder hun werknemers een actieve fietscommunity ontstaan.

Extra pont in de spits blijft in 2018

Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel financierden de IJmondgemeenten en Rijkswaterstaat gezamenlijk een extra pont over het Noordzeekanaal. Regelmatige tellingen van het aantal gebruikers laten een sterk stijgende lijn zien. ‘We mogen concluderen dat sinds de extra spitspont in de vaart is, veel meer mensen op de fiets naar het werk komen. We zijn dan ook bijzonder blij dat we er samen met de IJmondgemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in geslaagd zijn de pont ook in 2018 in de vaart te houden’, aldus Sophie Zwetsloot, programmamanager mobiliteit bij de Omgevingsdienst IJmond.

Subsidie IJmond Bereikbaar voor programma 2018-2021

Naast geld voor de extra spitspont heeft IJmond Bereikbaar opnieuw subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De komende jaren maakt de fietscampagne nog steeds deel uit van de plannen van IJmond Bereikbaar. De fietsstimuleringsmaatregelen worden uitgebreid met pilots op het gebied van innovatieve oplossingen op fietspaden en de gemeenten maken plannen voor een snelfietsroute.

Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ worden met oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit en emissievrij rijden ook nieuwe elementen toegevoegd. Het betreft maatregelen op het gebied van gedragsverandering, aanleg kleinschalige infra, slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS. De samenwerking tussen de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond, Rijkswaterstaat, Provincie en het bedrijfsleven blijft essentieel.

Resultaten 2015-2017

In het voorjaar van 2015 startten, op initiatief van IJmond Bereikbaar, tien bedrijven een test om werknemers, onder meer met een fietskilometervergoeding, aan te sporen om de auto vaker te laten staan en op de fiets naar het werk te komen. Na de eerste positieve reacties is deze campagne in de hele IJmond uitgerold.

In 2016 is nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat gedurende de renovatie van de Velsertunnel. Daar waar Rijkswaterstaat logischerwijs de (infrastructurele) maatregelen voor de auto en bedrijfsmatig transport verzorgde, legde IJmond Bereikbaar aanvullend de aandacht op alternatief vervoer: de fiets en het OV.

In 2017 lag de nadruk op het structureel gebruik van de fiets en e-bike. IJmond Bereikbaar heeft het bedrijfsleven geïnformeerd over de vele mogelijkheden en regelingen die er zijn om de fiets en e-bike aantrekkelijk(er) te maken. Deelnemende bedrijven kregen hulp bij het invoeren van maatregelen en de fietsers van IJmond Bereikbaar werden met een uitdagend programma gestimuleerd actief te blijven fietsen.

Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam

Onder de noemer Beter Benutten nemen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden tot 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen.